Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1341 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,91337 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(21)2%(21)3%(37)1%(13)2%(26)6%(78)5%(63)9%(120)20%(270)26%(341)26%(347) 
 7,81333 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(20)1%(19)2%(33)3%(44)3%(36)4%(58)4%(56)10%(130)20%(265)23%(300)28%(372) 
 7,81326 Undervisningen var godt planlagt1%(18)2%(27)3%(34)2%(21)4%(50)5%(64)5%(68)9%(114)20%(271)21%(276)29%(383) 
 8,31335 Læreren var god til at forklare1%(17)2%(27)1%(11)3%(34)1%(14)5%(68)3%(40)6%(80)15%(201)23%(312)40%(531) 
 8,11330 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(18)2%(21)1%(17)3%(36)1%(18)6%(82)5%(65)6%(86)16%(207)25%(335)33%(445) 
 6,91336 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(43)1%(17)2%(33)2%(27)4%(48)22%(298)6%(82)11%(153)15%(205)13%(169)20%(261) 
 6,3313 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(8)1%(3)3%(8)3%(8)7%(23)29%(90)10%(31)6%(18)24%(76)4%(13)11%(35) 
 7,81064 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(40)1%(11)1%(12)1%(8)1%(10)13%(136)4%(44)7%(71)16%(170)16%(170)37%(392) 
 6,61057 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(102)2%(18)2%(25)2%(17)1%(14)18%(194)8%(83)8%(87)16%(166)13%(142)20%(209) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.