Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 287 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3283 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(2)2%(5)1%(2)1%(3)5%(14)5%(14)7%(21)20%(58)17%(48)40%(112) 
 8,2286 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)4%(11)1%(2)1%(2)2%(5)4%(11)4%(12)9%(26)18%(51)19%(54)38%(110) 
 7,9286 Undervisningen var godt planlagt3%(8)3%(8)1%(4)2%(5)1%(2)7%(20)4%(12)8%(24)18%(52)16%(46)37%(105) 
 8,3283 Læreren var god til at forklare4%(12)1%(2)0%(1)1%(2)1%(4)4%(12)3%(9)8%(22)12%(35)22%(62)43%(122) 
 7,9283 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde4%(11)1%(2)2%(7)2%(5)1%(4)5%(13)5%(15)8%(24)16%(44)21%(59)35%(99) 
 6,9287 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(13)1%(2)1%(4)1%(4)1%(2)24%(70)9%(26)10%(30)17%(48)11%(33)19%(55) 
 6,546 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(2)0%(0)4%(2)4%(2)4%(2)26%(12)4%(2)13%(6)4%(2)15%(7)20%(9) 
 8,4232 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(1)0%(0)3%(8)1%(3)0%(1)8%(18)5%(11)6%(15)12%(29)16%(38)47%(108) 
 7,3231 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(12)4%(9)2%(4)2%(4)1%(2)13%(29)6%(13)9%(20)15%(34)13%(29)32%(75) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.