Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1275 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 1269 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(2)0%(0)0%(0)3%(33)6%(82)5%(62)7%(94)24%(304)26%(325)29%(367) 
 8,1 1269 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(4)0%(0)1%(14)3%(33)4%(47)9%(119)12%(148)29%(363)17%(218)25%(323) 
 7,9 1253 Undervisningen var godt planlagt 1%(17)0%(1)1%(18)0%(2)2%(19)9%(118)8%(102)12%(150)19%(237)22%(275)25%(314) 
 8,9 1268 Læreren var god til at forklare 0%(2)0%(0)0%(0)0%(1)0%(3)2%(21)7%(85)2%(30)18%(233)28%(350)43%(543) 
 8,6 1267 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(2)0%(0)0%(2)0%(3)6%(74)7%(91)8%(104)15%(187)27%(344)36%(460) 
 8,2 1254 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(20)0%(0)1%(17)2%(28)0%(2)3%(42)5%(62)11%(137)21%(263)25%(308)30%(375) 
 6,7 971 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(25)2%(16)2%(16)2%(16)0%(4)26%(254)8%(79)15%(145)20%(199)13%(125)9%(92) 
 7,1 426 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 11%(46)0%(0)0%(0)4%(17)0%(0)5%(20)10%(41)16%(69)14%(59)12%(50)29%(124) 
 7,7 410 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(20)0%(1)0%(1)0%(2)0%(0)6%(24)8%(31)21%(85)17%(70)15%(62)28%(114) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.