Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 575 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7575 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(5)1%(4)0%(0)1%(4)0%(1)2%(13)4%(23)8%(48)18%(102)21%(120)44%(255) 
 8,6574 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(5)0%(2)0%(1)1%(5)1%(8)3%(18)5%(30)7%(41)15%(88)26%(147)40%(229) 
 8,5573 Undervisningen var godt planlagt3%(16)0%(2)0%(0)1%(5)2%(10)3%(15)4%(24)7%(42)17%(97)20%(113)43%(249) 
 8,9570 Læreren var god til at forklare2%(10)0%(1)0%(0)0%(0)1%(5)1%(6)3%(15)7%(38)15%(84)21%(118)51%(293) 
 8,8565 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(9)0%(0)0%(0)0%(0)1%(6)2%(10)6%(32)8%(46)12%(67)22%(127)47%(268) 
 6,7564 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(31)2%(9)1%(8)2%(14)3%(18)22%(123)5%(27)12%(70)16%(93)10%(59)20%(112) 
 6,2148 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?9%(13)2%(3)0%(0)5%(8)1%(2)24%(35)9%(14)9%(14)22%(32)3%(4)16%(23) 
 7,5439 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?8%(35)0%(1)1%(5)2%(9)1%(5)13%(55)1%(5)8%(34)18%(77)9%(40)39%(173) 
 6,8439 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?12%(52)1%(4)2%(7)1%(5)3%(12)15%(64)5%(21)6%(28)16%(70)10%(42)31%(134) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.