Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 304 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2303 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(3)1%(4)1%(2)1%(3)3%(8)4%(12)4%(12)11%(33)17%(51)24%(74)33%(101) 
 8,2295 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(3)1%(4)0%(1)1%(2)4%(11)5%(15)6%(17)13%(37)11%(33)22%(66)36%(106) 
 7,9292 Undervisningen var godt planlagt1%(2)2%(5)1%(4)2%(5)2%(6)5%(14)5%(16)17%(49)16%(48)23%(67)26%(76) 
 8,5304 Læreren var god til at forklare1%(4)1%(2)1%(3)1%(2)2%(5)3%(10)1%(4)11%(32)16%(48)26%(79)38%(115) 
 8,3297 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(4)1%(2)1%(4)1%(4)1%(2)5%(15)4%(12)10%(29)15%(44)27%(81)34%(100) 
 8,2303 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(6)1%(2)1%(4)0%(1)1%(4)9%(28)5%(15)8%(25)17%(53)12%(35)43%(130) 
 6,3118 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)7%(8)1%(1)1%(1)2%(2)1%(1)38%(45)5%(6)6%(7)14%(16)11%(13)15%(18) 
 8,3203 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(4)0%(0)0%(1)0%(1)1%(2)14%(29)2%(4)5%(11)10%(20)19%(38)46%(93) 
 7,4200 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(11)2%(3)0%(0)1%(2)3%(6)16%(33)5%(10)6%(12)13%(26)20%(39)29%(58) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.