Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 80 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3 80 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)4%(3)1%(1)12%(10)5%(4)18%(14)31%(25)28%(22) 
 7,5 80 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 4%(3)9%(7)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)8%(6)10%(8)15%(12)29%(23)24%(19) 
 8,2 77 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)9%(7)0%(0)0%(0)3%(2)1%(1)12%(9)10%(8)34%(26)31%(24) 
 9,0 80 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)5%(4)9%(7)9%(7)24%(19)51%(41) 
 8,3 77 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)9%(7)0%(0)5%(4)4%(3)5%(4)17%(13)18%(14)42%(32) 
 7,9 80 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)0%(0)5%(4)0%(0)8%(6)8%(6)11%(9)20%(16)21%(17)26%(21) 
 7,9 76 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)0%(0)0%(0)4%(3)5%(4)4%(3)4%(3)14%(11)18%(14)24%(18)25%(19) 
 6,4 79 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)6%(5)3%(2)8%(6)1%(1)15%(12)9%(7)15%(12)20%(16)13%(10)9%(7) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.