Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 365 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 365 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(1)0%(1)0%(1)2%(8)2%(6)4%(14)9%(34)28%(101)13%(47)42%(152) 
 8,6 356 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)1%(3)0%(1)3%(9)1%(3)2%(7)1%(3)10%(36)25%(88)18%(64)40%(142) 
 8,6 355 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(2)0%(0)0%(0)2%(6)6%(21)4%(13)12%(41)15%(52)18%(65)44%(155) 
 9,3 365 Læreren var god til at forklare 0%(0)1%(3)0%(0)0%(1)1%(2)1%(2)1%(5)3%(11)8%(29)20%(72)66%(240) 
 9,3 356 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(1)0%(1)0%(0)1%(4)1%(2)1%(5)7%(26)6%(22)21%(73)62%(222) 
 7,9 365 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(2)1%(2)0%(1)1%(2)4%(13)16%(58)3%(11)9%(32)21%(78)12%(44)33%(122) 
 7,1 174 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 1%(2)5%(9)0%(0)0%(0)1%(1)23%(40)6%(10)7%(12)26%(46)18%(31)13%(23) 
 8,5 185 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(5)1%(1)0%(0)0%(0)2%(4)3%(5)4%(7)9%(16)18%(33)17%(31)45%(83) 
 7,8 184 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(5)1%(2)2%(3)2%(3)2%(3)9%(17)4%(7)7%(13)23%(42)24%(44)24%(45) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.