Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 593 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7586 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(3)1%(5)1%(4)3%(19)2%(9)2%(13)8%(47)16%(92)19%(114)47%(276) 
 8,7568 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(5)1%(3)1%(5)2%(9)1%(7)2%(11)2%(11)5%(31)18%(100)26%(147)42%(239) 
 8,4569 Undervisningen var godt planlagt1%(4)2%(9)1%(3)1%(4)4%(23)3%(17)4%(23)5%(27)18%(102)21%(122)41%(235) 
 8,7579 Læreren var god til at forklare1%(5)1%(7)0%(1)3%(16)2%(9)2%(9)2%(10)4%(23)13%(75)27%(158)46%(266) 
 8,6560 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(4)1%(7)1%(3)1%(3)1%(8)2%(9)8%(42)4%(21)16%(92)23%(130)43%(241) 
 6,8566 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(29)1%(6)1%(7)3%(16)2%(14)23%(129)6%(33)14%(82)13%(76)11%(60)20%(114) 
 7,0170 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(1)0%(0)1%(1)8%(13)1%(1)11%(18)23%(39)18%(30)12%(21)11%(19)16%(27) 
 7,9418 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(13)1%(6)0%(2)1%(4)1%(4)16%(67)5%(20)7%(28)12%(51)10%(42)43%(181) 
 7,4415 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(24)1%(6)2%(8)3%(13)1%(6)13%(53)4%(15)8%(32)15%(63)10%(42)37%(153) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.