Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 582 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 578 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(19)2%(14)0%(0)0%(1)2%(9)3%(20)3%(16)8%(45)9%(51)22%(129)47%(274) 
 8,1 581 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 4%(24)2%(12)0%(2)1%(8)1%(4)4%(24)4%(21)10%(56)14%(84)22%(128)38%(218) 
 8,2 100 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(5)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(8)7%(7)15%(15)0%(0)22%(22)43%(43) 
 8,6 579 Læreren var god til at forklare 3%(19)1%(6)1%(4)0%(0)1%(5)1%(5)3%(17)8%(47)11%(66)22%(125)49%(285) 
 8,4 498 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(6)0%(0)0%(2)1%(5)2%(9)9%(45)3%(14)7%(37)13%(66)17%(84)46%(230) 
 8,0 576 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(11)3%(16)1%(6)1%(3)2%(11)5%(31)7%(43)10%(56)14%(80)16%(91)40%(228) 
 7,7 571 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(11)2%(13)2%(11)2%(9)2%(14)12%(69)5%(26)9%(49)17%(95)12%(71)36%(203) 
 7,8 577 Undervisningen var godt planlagt 4%(25)1%(8)1%(3)1%(7)4%(21)5%(29)10%(56)8%(44)16%(91)11%(66)39%(227) 
 7,3 494 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(15)1%(6)4%(18)1%(3)2%(10)15%(75)7%(37)11%(55)18%(87)10%(51)28%(137) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.