Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
 614 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3610 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(15)1%(5)0%(2)1%(5)1%(9)5%(33)4%(27)6%(35)20%(120)22%(132)37%(227) 
 8,3608 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(14)0%(3)0%(3)2%(11)1%(9)6%(39)3%(21)6%(38)17%(102)20%(124)40%(244) 
 8,2591 Undervisningen var godt planlagt1%(8)2%(13)2%(9)1%(3)2%(11)6%(37)5%(28)6%(33)15%(89)18%(109)42%(251) 
 8,6611 Læreren var god til at forklare3%(16)0%(3)0%(3)1%(5)1%(8)3%(16)3%(21)7%(40)11%(66)21%(130)50%(303) 
 8,6604 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(12)0%(3)1%(5)0%(3)2%(10)4%(23)4%(24)6%(34)11%(67)23%(140)47%(283) 
 6,6608 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(33)1%(7)2%(11)2%(13)3%(18)25%(152)6%(38)13%(77)13%(82)10%(63)19%(114) 
 6,8123 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(5)2%(3)2%(2)3%(4)2%(3)23%(28)4%(5)14%(17)16%(20)6%(7)24%(29) 
 8,0499 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(32)0%(1)1%(6)1%(6)1%(5)12%(59)3%(14)7%(36)5%(27)11%(56)52%(257) 
 6,6494 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(66)2%(10)1%(6)2%(8)3%(13)19%(92)6%(29)4%(20)6%(30)10%(51)34%(169) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.