Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1491 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 1475 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(7)1%(15)1%(16)3%(37)3%(51)5%(67)4%(60)9%(127)16%(239)26%(382)32%(474) 
 7,8 1448 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(7)1%(14)3%(39)3%(42)5%(68)4%(63)6%(87)12%(180)16%(225)19%(281)31%(442) 
 7,9 1440 Undervisningen var godt planlagt 1%(21)1%(17)3%(38)3%(48)0%(5)5%(78)5%(70)11%(158)18%(254)20%(294)32%(457) 
 8,7 1476 Læreren var god til at forklare 0%(7)1%(18)0%(5)1%(16)0%(2)2%(33)3%(42)7%(108)16%(237)24%(356)44%(652) 
 8,6 1476 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(7)1%(17)0%(4)1%(16)0%(4)4%(60)3%(42)9%(135)19%(283)21%(307)41%(601) 
 8,2 1472 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(21)0%(2)1%(18)0%(1)2%(31)12%(175)3%(41)11%(158)13%(190)15%(227)41%(608) 
 5,9 772 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 4%(31)2%(15)4%(29)6%(50)2%(16)31%(236)7%(52)16%(122)14%(111)4%(30)10%(80) 
 8,5 745 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(36)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)7%(49)1%(8)7%(52)17%(123)14%(101)50%(374) 
 8,1 727 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(27)0%(0)2%(17)0%(2)1%(5)8%(58)4%(27)11%(83)12%(87)20%(146)38%(275) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.