Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 581 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2580 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)0%(2)0%(1)0%(0)0%(1)1%(6)2%(10)4%(22)14%(81)26%(153)52%(303) 
 9,0580 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)0%(0)0%(2)1%(3)1%(6)1%(6)3%(16)5%(29)16%(92)22%(130)51%(294) 
 9,2579 Undervisningen var godt planlagt0%(1)0%(1)0%(1)1%(4)1%(4)1%(5)2%(10)4%(21)11%(64)24%(141)56%(327) 
 9,3580 Læreren var god til at forklare0%(1)0%(1)1%(4)0%(2)1%(3)0%(1)1%(6)3%(15)13%(75)19%(111)62%(361) 
 9,3576 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(2)0%(1)1%(4)0%(1)1%(4)0%(1)1%(7)3%(19)12%(69)17%(99)64%(369) 
 8,8580 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)0%(1)1%(4)0%(1)6%(36)3%(15)8%(46)15%(88)20%(117)47%(272) 
 8,414 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)7%(1)0%(0)21%(3)29%(4)7%(1)36%(5) 
 9,3549 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(1)0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)3%(18)0%(2)3%(15)11%(60)19%(104)63%(348) 
 8,6547 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(4)1%(4)0%(1)0%(1)0%(0)7%(38)3%(18)8%(42)15%(81)24%(130)42%(228) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.