Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 68297 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Spørgsmål
 8,6 51918 Jeg har lært det, der var formålet med kurset  
 8,5 51555 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære  
 8,4 51691 Undervisningen var godt planlagt  
 8,8 55815 Læreren var god til at forklare  
 8,7 54039 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde  
 6,6 47843 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?  
 6,4 13921 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)  
 6,5 28394 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  
 6,1 34493 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  

 8,2 427399 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 79 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3 79 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)5%(4)5%(4)0%(0)10%(8)22%(17)27%(21)30%(24) 
 8,0 79 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)1%(1)0%(0)3%(2)6%(5)1%(1)6%(5)11%(9)22%(17)22%(17)28%(22) 
 8,2 79 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)6%(5)4%(3)15%(12)18%(14)19%(15)34%(27) 
 8,8 79 Læreren var god til at forklare 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)4%(3)4%(3)6%(5)10%(8)25%(20)48%(38) 
 8,7 78 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)6%(5)3%(2)4%(3)13%(10)26%(20)46%(36) 
 8,1 79 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)11%(9)9%(7)10%(8)23%(18)14%(11)32%(25) 
 6,5 37 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(2)0%(0)0%(0)3%(1)3%(1)38%(14)3%(1)3%(1)22%(8)8%(3)16%(6) 
 7,9 52 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 8%(4)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)13%(7)2%(1)6%(3)4%(2)8%(4)56%(29) 
 7,4 52 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(3)0%(0)4%(2)2%(1)2%(1)17%(9)2%(1)4%(2)10%(5)21%(11)33%(17) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.