Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 79 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 79 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)1%(1)0%(0)3%(2)6%(5)1%(1)6%(5)11%(9)22%(17)22%(17)28%(22) 
 8,3 79 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)5%(4)5%(4)0%(0)10%(8)22%(17)27%(21)30%(24) 
 6,5 37 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 5%(2)0%(0)0%(0)3%(1)3%(1)38%(14)3%(1)3%(1)22%(8)8%(3)16%(6) 
 7,9 52 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 8%(4)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)13%(7)2%(1)6%(3)4%(2)8%(4)56%(29) 
 7,4 52 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 6%(3)0%(0)4%(2)2%(1)2%(1)17%(9)2%(1)4%(2)10%(5)21%(11)33%(17) 
 8,2 79 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)6%(5)4%(3)15%(12)18%(14)19%(15)34%(27) 
 8,8 79 Læreren var god til at forklare 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)4%(3)4%(3)6%(5)10%(8)25%(20)48%(38) 
 8,7 78 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)6%(5)3%(2)4%(3)13%(10)26%(20)46%(36) 
 8,1 79 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)11%(9)9%(7)10%(8)23%(18)14%(11)32%(25) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.