Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 190 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,1190 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(1)2%(3)4%(8)1%(2)4%(8)11%(21)9%(18)19%(36)18%(35)14%(27)16%(31) 
 6,9187 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(1)2%(4)4%(7)6%(12)5%(9)11%(20)10%(19)12%(22)17%(32)16%(29)17%(32) 
 7,5186 Undervisningen var godt planlagt1%(1)3%(5)1%(2)4%(7)4%(8)8%(15)6%(11)11%(21)19%(36)24%(44)19%(36) 
 7,7188 Læreren var god til at forklare2%(4)2%(3)1%(2)5%(9)2%(4)5%(9)5%(9)11%(21)18%(34)23%(44)26%(49) 
 7,7183 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(3)2%(4)2%(3)3%(6)1%(2)5%(10)8%(14)11%(21)21%(39)20%(36)25%(45) 
 6,5188 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(5)2%(3)5%(10)4%(7)4%(8)19%(36)9%(16)16%(30)17%(32)6%(12)15%(29) 
 4,68 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)012%(1)00%(0)88%(7)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 7,3173 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(2)2%(3)1%(2)5%(8)4%(7)12%(20)9%(16)14%(24)13%(23)16%(28)23%(40) 
 6,2169 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?5%(8)3%(5)4%(7)7%(11)2%(4)21%(36)10%(17)9%(15)15%(25)12%(20)12%(21) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.