Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 424 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8 424 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(1)0%(1)0%(0)0%(0)1%(4)1%(5)1%(6)8%(35)21%(91)26%(111)40%(170) 
 8,9 423 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(1)0%(1)0%(0)0%(0)1%(3)1%(5)2%(8)10%(43)20%(85)20%(86)45%(191) 
 8,8 423 Undervisningen var godt planlagt 0%(2)0%(0)0%(2)0%(1)0%(0)2%(9)3%(13)8%(34)16%(69)29%(123)40%(170) 
 9,1 422 Læreren var god til at forklare 0%(1)0%(1)0%(1)0%(0)0%(1)1%(4)1%(4)7%(29)13%(55)26%(110)51%(216) 
 8,9 421 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(1)0%(1)0%(0)0%(0)1%(4)1%(6)1%(6)8%(34)19%(79)21%(89)48%(201) 
 7,6 423 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(3)0%(1)1%(4)2%(7)1%(6)13%(56)8%(33)13%(57)26%(111)12%(52)22%(93) 
 7,5 40 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 8%(3)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)18%(7)8%(3)10%(4)8%(3)10%(4)40%(16) 
 8,4 378 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(4)0%(1)1%(2)0%(1)0%(1)4%(16)4%(16)11%(41)23%(86)19%(71)37%(139) 
 7,3 376 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(17)0%(1)2%(8)2%(6)1%(4)12%(46)4%(15)16%(59)23%(87)18%(67)18%(66) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.