Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 265 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,5264 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(6)1%(3)3%(7)4%(10)4%(11)7%(18)5%(14)12%(33)18%(47)14%(38)29%(77) 
 7,4263 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(6)1%(3)3%(7)5%(13)3%(8)7%(18)8%(20)17%(45)10%(26)16%(41)29%(76) 
 7,1262 Undervisningen var godt planlagt2%(6)1%(3)2%(6)4%(11)4%(10)16%(43)10%(27)10%(25)11%(28)13%(33)27%(70) 
 7,3263 Læreren var god til at forklare2%(5)0%(1)3%(9)5%(13)5%(13)16%(43)4%(10)6%(17)13%(33)17%(44)29%(75) 
 7,1260 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(5)0%(0)5%(12)4%(10)6%(16)18%(48)3%(9)8%(21)12%(30)14%(37)28%(72) 
 6,7265 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(6)1%(3)4%(11)3%(7)4%(10)20%(54)7%(18)14%(36)21%(56)11%(29)13%(35) 
 5,7120 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(5)6%(7)8%(9)4%(5)2%(3)32%(39)6%(7)5%(6)13%(16)6%(7)13%(16) 
 6,7162 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(11)3%(5)4%(7)4%(7)2%(3)12%(20)7%(11)10%(16)13%(21)10%(16)28%(45) 
 6,8163 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(9)1%(2)4%(7)5%(8)2%(4)13%(22)9%(15)10%(16)12%(20)13%(21)24%(39) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.