Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 232 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,8 231 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)2%(4)0%(0)3%(6)3%(6)9%(21)3%(7)14%(33)26%(59)22%(50)19%(45) 
 7,5 231 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)2%(5)0%(1)3%(7)3%(8)11%(26)6%(14)14%(32)19%(44)21%(48)20%(46) 
 8,0 230 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(2)0%(0)2%(5)3%(7)7%(17)6%(13)10%(22)20%(47)25%(57)26%(60) 
 8,4 229 Læreren var god til at forklare 0%(0)1%(3)0%(1)1%(2)1%(2)4%(10)5%(11)8%(19)20%(45)24%(56)35%(80) 
 8,3 227 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)1%(2)0%(1)1%(3)2%(4)5%(11)4%(10)13%(30)17%(39)26%(58)30%(69) 
 6,7 232 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(10)1%(2)2%(5)4%(9)5%(12)18%(42)7%(16)16%(37)14%(33)8%(19)20%(47) 
 4,6 15 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 13%(2)7%(1)0%(0)7%(1)0%(0)53%(8)0%(0)7%(1)7%(1)0%(0)7%(1) 
 7,7 210 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(2)1%(2)1%(2)1%(2)2%(4)12%(26)8%(16)15%(31)17%(35)12%(26)30%(64) 
 6,3 210 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(10)4%(8)4%(9)4%(8)6%(12)18%(38)7%(14)13%(28)14%(30)10%(21)15%(32) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.