Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 615 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2614 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(3)2%(12)1%(5)1%(6)2%(12)5%(31)6%(34)12%(71)15%(93)19%(117)37%(230) 
 8,3610 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(3)1%(8)1%(4)1%(6)2%(14)6%(36)4%(26)11%(66)16%(96)20%(119)38%(232) 
 8,3607 Undervisningen var godt planlagt2%(11)1%(8)2%(12)1%(7)2%(11)4%(23)3%(16)10%(60)13%(78)21%(125)42%(256) 
 8,7612 Læreren var god til at forklare2%(11)1%(6)0%(2)0%(3)2%(11)2%(15)4%(22)7%(45)12%(73)17%(101)53%(323) 
 8,5599 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(9)1%(7)0%(2)1%(5)2%(11)3%(20)3%(18)9%(51)15%(89)17%(103)47%(284) 
 6,7608 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(28)1%(5)3%(16)2%(11)4%(23)22%(132)6%(37)14%(84)19%(113)11%(64)16%(95) 
 6,8140 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(3)5%(7)2%(3)4%(5)1%(2)21%(29)1%(2)19%(26)18%(25)4%(6)23%(32) 
 7,6478 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(27)1%(6)1%(4)2%(9)2%(10)9%(43)5%(24)8%(39)15%(73)15%(74)35%(169) 
 6,5469 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?11%(51)3%(15)0%(2)2%(10)2%(11)17%(81)6%(29)12%(54)15%(70)9%(42)22%(104) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.