Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 97 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8 97 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)5%(5)25%(24)35%(34)32%(31) 
 8,7 96 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)10%(10)20%(19)33%(32)33%(32) 
 8,7 94 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)11%(10)20%(19)36%(34)31%(29) 
 9,1 96 Læreren var god til at forklare 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(6)14%(13)39%(37)41%(39) 
 8,7 95 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)1%(1)11%(10)19%(18)32%(30)35%(33) 
 7,8 97 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)2%(2)14%(14)2%(2)21%(20)16%(16)11%(11)31%(30) 
 4,3 7 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 29%(2)00%(0)00%(0)43%(3)0%(0)14%(1)14%(1)0%(0)0 
 8,9 90 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)2%(2)8%(7)16%(14)29%(26)43%(39) 
 7,3 90 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(4)0%(0)1%(1)1%(1)2%(2)16%(14)6%(5)10%(9)20%(18)26%(23)14%(13) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.