Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 170300 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016
 Spørgsmål
 4,3 76437 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?  
 3,4 76085 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?  
 4,0 70036 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?  
 4,3 75937 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?  
 4,2 76030 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?  
 4,2 75864 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?  
 3,9 74414 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?  
 8,6 71210 Jeg har lært det, der var formålet med kurset  
 8,5 70933 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære  
 8,4 70958 Undervisningen var godt planlagt  
 8,8 76302 Læreren var god til at forklare  
 8,7 73794 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde  
 6,5 65389 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?  
 6,3 18708 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?  
 6,6 39346 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?  
 6,1 47630 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?  

 6,3 1110603 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 696 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.