Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 696 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 691 Undervisningen var godt planlagt 4%(30)1%(8)0%(3)1%(8)3%(21)5%(38)9%(59)9%(59)14%(97)13%(89)40%(279) 
 7,4 603 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(20)1%(6)3%(19)1%(4)2%(14)15%(91)6%(39)9%(56)18%(109)12%(75)28%(170) 
 7,7 685 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(11)2%(14)2%(16)1%(9)2%(15)12%(81)5%(32)8%(58)18%(125)11%(76)36%(248) 
 8,1 690 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(12)2%(16)1%(10)0%(3)2%(12)5%(32)7%(48)12%(81)13%(87)16%(113)40%(276) 
 8,5 607 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(6)0%(0)0%(3)1%(5)1%(9)9%(55)2%(15)6%(39)15%(92)16%(97)47%(286) 
 8,4 692 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(25)2%(14)0%(0)0%(1)1%(9)4%(30)3%(23)8%(57)8%(54)23%(160)46%(319) 
 8,6 693 Læreren var god til at forklare 3%(24)1%(6)1%(4)0%(0)1%(5)2%(11)3%(19)8%(57)12%(81)22%(150)48%(336) 
 8,1 695 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 4%(29)2%(12)0%(2)1%(8)1%(4)4%(27)4%(28)9%(63)15%(107)21%(148)38%(267) 
 8,2 104 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(5)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(8)8%(8)14%(15)0%(0)22%(23)43%(45) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.