Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 696 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,4 603 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 3%(20)1%(6)3%(19)1%(4)2%(14)15%(91)6%(39)9%(56)18%(109)12%(75)28%(170) 
 7,7 685 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(11)2%(14)2%(16)1%(9)2%(15)12%(81)5%(32)8%(58)18%(125)11%(76)36%(248) 
 8,1 690 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(12)2%(16)1%(10)0%(3)2%(12)5%(32)7%(48)12%(81)13%(87)16%(113)40%(276) 
 8,6 693 Læreren var god til at forklare 3%(24)1%(6)1%(4)0%(0)1%(5)2%(11)3%(19)8%(57)12%(81)22%(150)48%(336) 
 7,9 691 Undervisningen var godt planlagt 4%(30)1%(8)0%(3)1%(8)3%(21)5%(38)9%(59)9%(59)14%(97)13%(89)40%(279) 
 8,5 607 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 1%(6)0%(0)0%(3)1%(5)1%(9)9%(55)2%(15)6%(39)15%(92)16%(97)47%(286) 
 8,1 695 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 4%(29)2%(12)0%(2)1%(8)1%(4)4%(27)4%(28)9%(63)15%(107)21%(148)38%(267) 
 8,4 692 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(25)2%(14)0%(0)0%(1)1%(9)4%(30)3%(23)8%(57)8%(54)23%(160)46%(319) 
 8,2 104 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 5%(5)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(8)8%(8)14%(15)0%(0)22%(23)43%(45) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.