Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Midtjylland ApS
 3150 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016, 3. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,83143 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(40)1%(20)1%(20)1%(18)1%(21)4%(112)2%(75)5%(172)14%(434)20%(616)51%(1615) 
 8,73119 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(42)1%(28)1%(27)1%(29)1%(30)3%(93)3%(104)6%(188)14%(426)20%(634)49%(1518) 
 8,43096 Undervisningen var godt planlagt2%(48)1%(30)1%(39)1%(33)2%(48)4%(136)5%(142)7%(214)14%(420)20%(622)44%(1364) 
 8,93138 Læreren var god til at forklare1%(33)1%(24)1%(18)1%(22)0%(11)2%(50)3%(84)6%(177)13%(396)20%(615)54%(1708) 
 8,83108 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(31)1%(24)1%(18)1%(24)1%(34)2%(56)4%(110)6%(197)12%(379)23%(700)49%(1535) 
 6,63128 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(150)1%(44)2%(71)2%(75)4%(123)22%(699)9%(268)12%(371)16%(501)9%(275)18%(551) 
 8,4752 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(23)0%(2)1%(8)1%(5)1%(7)8%(63)2%(15)6%(42)13%(96)12%(94)53%(397) 
 7,62469 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(168)2%(49)2%(45)1%(28)2%(53)11%(265)4%(88)7%(184)10%(250)9%(223)45%(1116) 
 6,52452 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(324)3%(76)2%(41)3%(77)3%(67)14%(338)5%(118)6%(149)10%(256)10%(252)31%(754) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.