Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 2858 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,62853 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(67)1%(29)1%(16)1%(19)1%(34)2%(62)2%(60)5%(136)16%(448)25%(704)45%(1278) 
 8,52825 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(49)1%(32)1%(19)1%(22)1%(39)3%(90)3%(87)6%(170)16%(462)24%(676)42%(1179) 
 8,32815 Undervisningen var godt planlagt2%(53)1%(21)1%(21)1%(25)2%(43)4%(111)6%(171)8%(227)17%(467)22%(623)37%(1053) 
 8,92849 Læreren var god til at forklare2%(59)1%(34)1%(20)1%(18)1%(29)2%(49)1%(26)4%(118)11%(326)20%(560)57%(1610) 
 8,72840 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(49)2%(44)0%(14)1%(21)1%(23)2%(57)2%(45)6%(169)12%(351)24%(687)49%(1380) 
 8,52843 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(15)0%(9)1%(19)0%(4)1%(22)6%(172)5%(146)8%(231)17%(490)16%(466)45%(1269) 
 6,174 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)28%(21)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)11%(8)0%(0)4%(3)20%(15)4%(3)32%(24) 
 9,12783 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(22)0%(10)0%(7)0%(9)0%(13)4%(105)2%(42)3%(96)9%(240)14%(403)66%(1836) 
 8,12780 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(59)0%(13)2%(46)1%(29)1%(36)8%(209)4%(116)8%(231)20%(543)21%(588)33%(910) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.