Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 4384 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 4379 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(32)1%(22)3%(115)1%(60)4%(185)7%(295)5%(233)9%(388)19%(850)21%(927)29%(1272) 
 7,6 4352 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(28)1%(64)3%(129)3%(110)5%(200)6%(271)7%(294)12%(524)19%(816)18%(790)26%(1126) 
 7,7 4327 Undervisningen var godt planlagt 1%(61)1%(26)2%(86)3%(127)3%(120)7%(312)7%(312)11%(473)18%(789)20%(862)27%(1159) 
 8,4 4378 Læreren var god til at forklare 0%(17)1%(35)1%(44)1%(60)1%(61)4%(190)5%(217)7%(324)16%(722)22%(968)40%(1740) 
 8,2 4373 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(25)1%(43)1%(62)2%(98)1%(54)5%(212)5%(207)10%(454)18%(801)20%(860)36%(1557) 
 8,0 4352 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(78)0%(4)1%(41)2%(108)1%(45)9%(410)6%(243)11%(480)17%(743)16%(705)34%(1495) 
 6,3 2753 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 4%(97)2%(46)3%(93)3%(73)3%(75)27%(753)7%(201)14%(398)19%(514)9%(259)9%(244) 
 7,8 1866 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(130)0%(2)1%(13)2%(37)0%(5)7%(132)6%(112)9%(176)15%(274)14%(266)39%(719) 
 7,6 1842 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(87)1%(15)3%(55)1%(12)1%(18)8%(152)6%(104)13%(238)16%(296)17%(317)30%(548) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.