Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
 3009 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 2991 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(75)0%(14)1%(19)1%(24)2%(48)3%(101)3%(84)6%(168)16%(468)20%(585)47%(1405) 
 8,4 2930 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(60)1%(30)2%(47)1%(41)2%(51)4%(109)3%(94)6%(187)15%(446)20%(580)44%(1285) 
 8,2 2905 Undervisningen var godt planlagt 2%(70)1%(35)2%(59)2%(47)2%(64)5%(146)4%(124)6%(178)13%(383)22%(631)40%(1168) 
 8,9 2976 Læreren var god til at forklare 2%(61)1%(29)1%(21)0%(8)1%(16)2%(50)3%(89)4%(119)9%(267)18%(523)60%(1793) 
 8,7 2934 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(72)1%(20)1%(18)1%(20)1%(27)3%(75)3%(85)5%(161)11%(320)19%(560)54%(1576) 
 6,9 2962 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(141)1%(26)1%(43)2%(48)3%(87)18%(540)9%(262)13%(396)17%(490)11%(326)20%(603) 
 8,2 965 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 2%(20)1%(6)1%(11)1%(9)1%(11)11%(107)2%(23)7%(71)14%(139)11%(105)48%(463) 
 7,7 2215 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(150)1%(24)1%(28)1%(20)2%(40)13%(280)3%(76)6%(124)11%(250)11%(243)44%(980) 
 6,4 2193 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 16%(344)2%(45)2%(34)2%(33)3%(68)15%(320)5%(104)7%(159)10%(219)10%(219)30%(648) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.