Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 76 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,7 75 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(1)1%(1)1%(1)5%(4)1%(1)8%(6)4%(3)11%(8)27%(20)9%(7)31%(23) 
 7,1 71 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)3%(2)6%(4)4%(3)3%(2)13%(9)11%(8)8%(6)14%(10)13%(9)25%(18) 
 5,8 70 Undervisningen var godt planlagt 7%(5)4%(3)9%(6)9%(6)7%(5)9%(6)10%(7)9%(6)14%(10)4%(3)19%(13) 
 7,4 76 Læreren var god til at forklare 1%(1)3%(2)1%(1)4%(3)8%(6)4%(3)7%(5)12%(9)20%(15)13%(10)28%(21) 
 7,1 73 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)3%(2)7%(5)3%(2)4%(3)11%(8)12%(9)11%(8)12%(9)8%(6)29%(21) 
 6,4 75 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 7%(5)0%(0)4%(3)3%(2)5%(4)24%(18)7%(5)7%(5)20%(15)7%(5)17%(13) 
 4,6 8 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 25%(2)0%(0)12%(1)0%(0)0%(0)25%(2)0%(0)12%(1)12%(1)0%(0)12%(1) 
 5,2 69 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 29%(20)1%(1)6%(4)1%(1)3%(2)12%(8)1%(1)1%(1)13%(9)4%(3)28%(19) 
 5,5 68 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 28%(19)1%(1)4%(3)4%(3)4%(3)6%(4)1%(1)3%(2)7%(5)9%(6)31%(21) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.