Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 246 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9246 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(2)2%(4)2%(4)2%(5)4%(9)7%(16)2%(5)12%(29)24%(60)14%(35)31%(77) 
 7,2244 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(3)3%(7)2%(4)2%(5)8%(19)9%(22)8%(19)9%(21)27%(65)11%(26)22%(53) 
 6,7241 Undervisningen var godt planlagt2%(5)6%(14)4%(9)7%(17)6%(14)5%(13)5%(13)13%(32)18%(44)14%(34)19%(46) 
 8,2246 Læreren var god til at forklare1%(3)1%(3)4%(9)2%(6)2%(4)2%(4)2%(6)11%(26)15%(38)24%(59)36%(88) 
 7,9243 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(4)3%(7)2%(5)3%(7)2%(5)3%(7)2%(5)11%(27)18%(44)22%(53)33%(79) 
 6,8246 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(11)2%(5)0%(1)2%(5)1%(3)26%(65)5%(13)13%(33)16%(40)9%(22)20%(48) 
 7,581 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)7%(6)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)11%(9)5%(4)6%(5)21%(17)9%(7)37%(30) 
 6,8193 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)12%(24)0%(0)0%(0)0%(0)3%(5)15%(29)11%(21)6%(12)16%(30)7%(13)31%(59) 
 6,6192 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)12%(23)1%(1)0%(0)4%(7)8%(16)14%(26)5%(10)5%(9)12%(24)10%(20)29%(56) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.