Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 1546 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,01543 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(7)1%(9)0%(4)1%(10)0%(7)2%(26)2%(33)5%(77)13%(207)26%(394)50%(769) 
 8,81538 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(10)0%(7)1%(14)1%(18)1%(20)2%(31)3%(46)6%(85)15%(235)22%(337)48%(735) 
 8,91531 Undervisningen var godt planlagt1%(8)1%(15)1%(15)1%(16)1%(17)1%(18)2%(37)5%(75)12%(190)24%(361)51%(779) 
 9,21539 Læreren var god til at forklare1%(8)0%(6)1%(13)0%(2)1%(9)0%(7)1%(19)2%(35)11%(170)21%(321)62%(949) 
 9,21533 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(8)1%(8)0%(6)0%(7)1%(8)1%(10)1%(22)5%(69)10%(155)22%(337)59%(903) 
 8,71539 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(3)0%(7)0%(7)1%(8)6%(90)3%(46)9%(139)17%(267)19%(300)44%(672) 
 7,924 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)4%(1)0%(0)17%(4)0%(0)12%(3)21%(5)17%(4)29%(7) 
 9,31482 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(1)0%(1)0%(1)0%(1)0%(2)2%(34)1%(18)4%(57)10%(152)18%(274)63%(941) 
 8,41478 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(15)1%(8)1%(12)0%(4)0%(7)9%(128)5%(68)8%(122)16%(235)20%(291)40%(588) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.