Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1000 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3 996 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(19)0%(4)1%(7)1%(7)2%(16)4%(42)3%(27)9%(94)21%(207)25%(247)33%(326) 
 8,2 984 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(16)1%(11)1%(5)1%(7)2%(22)3%(30)6%(61)10%(98)18%(174)23%(230)34%(330) 
 8,0 980 Undervisningen var godt planlagt 1%(11)1%(12)2%(18)2%(21)2%(17)4%(43)6%(61)14%(137)16%(154)22%(219)29%(287) 
 8,7 997 Læreren var god til at forklare 2%(18)1%(7)1%(5)2%(16)1%(6)2%(17)2%(23)6%(63)15%(149)25%(247)45%(446) 
 8,5 989 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(18)1%(8)1%(5)2%(15)1%(7)3%(28)4%(39)6%(64)16%(158)28%(272)38%(375) 
 8,2 998 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(10)0%(3)1%(5)1%(8)1%(14)8%(84)7%(69)8%(75)19%(187)16%(163)38%(380) 
 5,6 278 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 8%(21)5%(15)0%(1)1%(3)4%(11)43%(119)3%(8)9%(24)12%(33)6%(17)9%(26) 
 8,6 739 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(10)0%(3)0%(1)1%(11)0%(3)9%(67)2%(18)6%(44)8%(62)17%(124)54%(396) 
 7,8 731 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(18)1%(7)2%(11)1%(10)2%(14)12%(87)4%(32)8%(61)17%(123)23%(167)27%(201) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.