Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 53 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 53 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)6%(3)17%(9)11%(6)15%(8)45%(24) 
 8,5 52 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)8%(4)17%(9)13%(7)13%(7)44%(23) 
 8,6 50 Undervisningen var godt planlagt 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)4%(2)6%(3)20%(10)20%(10)44%(22) 
 8,9 52 Læreren var god til at forklare 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)6%(3)2%(1)12%(6)25%(13)52%(27) 
 8,8 51 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(1)0%(0)2%(1)0%(0)2%(1)0%(0)4%(2)4%(2)12%(6)22%(11)53%(27) 
 7,7 53 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)4%(2)0%(0)0%(0)4%(2)11%(6)8%(4)9%(5)23%(12)17%(9)25%(13) 
 5,0 22 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(1)5%(1)5%(1)0%(0)9%(2)50%(11)14%(3)0%(0)9%(2)0%(0)5%(1) 
 9,1 29 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)7%(2)17%(5)21%(6)52%(15) 
 7,1 31 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(2)3%(1)3%(1)0%(0)0%(0)13%(4)3%(1)6%(2)29%(9)16%(5)19%(6) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.