Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 849 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 839 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(18)1%(9)1%(10)1%(8)1%(10)5%(42)5%(45)9%(77)23%(192)21%(179)30%(249) 
 7,7 831 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(19)1%(7)2%(15)4%(30)2%(19)6%(53)5%(44)10%(82)20%(165)19%(160)29%(237) 
 7,7 825 Undervisningen var godt planlagt 2%(20)1%(7)2%(16)4%(32)2%(17)6%(51)8%(66)10%(83)15%(126)20%(165)29%(242) 
 8,4 839 Læreren var god til at forklare 3%(22)1%(5)1%(11)1%(11)1%(8)3%(23)5%(38)7%(59)13%(109)21%(174)45%(379) 
 8,2 839 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(22)1%(9)1%(12)1%(10)1%(9)3%(28)5%(42)9%(73)15%(128)21%(172)40%(334) 
 8,3 838 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(11)1%(5)1%(8)0%(4)1%(8)10%(80)3%(29)7%(60)18%(153)15%(123)43%(357) 
 7,8 137 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(3)16%(22)11%(15)8%(11)18%(24)16%(22)28%(39) 
 8,4 745 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(3)1%(4)0%(3)1%(6)1%(5)9%(69)4%(28)7%(55)18%(131)15%(110)44%(331) 
 7,6 736 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(21)1%(6)2%(18)1%(7)2%(15)13%(94)4%(31)9%(64)20%(144)17%(124)29%(212) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.