Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 622 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,6619 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(2)0%(3)2%(12)1%(8)3%(20)11%(69)8%(48)14%(86)21%(128)18%(114)21%(129) 
 7,5615 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(6)2%(14)2%(12)3%(17)3%(17)9%(53)8%(50)12%(76)20%(123)19%(116)21%(131) 
 8,1611 Undervisningen var godt planlagt0%(1)1%(5)2%(11)1%(9)2%(12)5%(31)6%(35)10%(64)19%(117)25%(153)28%(173) 
 8,5616 Læreren var god til at forklare1%(4)0%(3)1%(4)2%(11)1%(4)4%(23)4%(22)9%(56)17%(106)24%(145)39%(238) 
 8,2607 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(3)1%(6)1%(4)2%(14)1%(7)4%(27)7%(40)10%(58)19%(117)21%(130)33%(201) 
 6,8616 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(17)1%(5)2%(13)3%(21)2%(15)23%(139)8%(49)15%(90)16%(96)11%(68)17%(103) 
 5,09 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)011%(1)00%(0)78%(7)0%(0)0%(0)11%(1)0%(0)0 
 7,7589 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(4)1%(6)1%(4)3%(15)3%(15)12%(68)7%(43)12%(73)17%(100)18%(105)26%(156) 
 5,9586 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?9%(51)3%(18)4%(22)5%(30)3%(19)18%(108)11%(63)10%(61)14%(81)12%(73)10%(60) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.