Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 182 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 180 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)3%(5)3%(5)5%(9)12%(21)24%(44)34%(61)18%(33) 
 8,0 182 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)1%(2)1%(1)2%(4)2%(3)3%(5)5%(9)14%(25)28%(51)25%(45)20%(37) 
 8,4 182 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)2%(4)1%(2)1%(2)0%(0)2%(3)5%(9)8%(15)22%(40)30%(55)29%(52) 
 8,5 182 Læreren var god til at forklare 0%(0)1%(2)0%(0)1%(2)1%(1)2%(3)3%(5)12%(21)23%(42)34%(62)24%(44) 
 8,4 180 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)1%(2)0%(0)1%(2)0%(0)2%(4)3%(6)13%(24)24%(44)33%(60)21%(38) 
 7,4 181 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(2)1%(1)1%(2)0%(0)2%(3)15%(28)8%(15)17%(30)28%(51)10%(18)17%(31) 
 1,7 3 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 67%(2)00%(0)00%(0)33%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,6 158 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 1%(2)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)4%(7)3%(5)9%(14)16%(25)23%(36)42%(67) 
 7,0 153 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 10%(15)1%(2)2%(3)1%(2)1%(1)7%(10)7%(11)18%(27)16%(24)17%(26)21%(32) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.