Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Hotel- og Restaurantskolen
 1804 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41787 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(33)1%(17)1%(26)1%(15)2%(35)3%(54)3%(45)7%(131)16%(284)23%(414)41%(733) 
 8,31763 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(29)1%(24)1%(20)1%(19)2%(30)3%(55)3%(57)11%(188)14%(248)21%(371)41%(722) 
 8,41756 Undervisningen var godt planlagt2%(35)1%(23)1%(19)1%(23)1%(15)3%(51)4%(68)8%(147)15%(258)21%(372)42%(745) 
 8,71782 Læreren var god til at forklare2%(34)2%(29)1%(13)1%(20)1%(20)2%(35)3%(46)5%(98)11%(203)21%(372)51%(912) 
 8,51754 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(36)2%(34)1%(13)1%(26)1%(20)2%(38)2%(43)7%(115)13%(232)21%(362)48%(835) 
 8,21774 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(12)1%(10)1%(14)1%(19)1%(13)12%(218)4%(72)7%(126)17%(293)18%(324)38%(673) 
 6,9564 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(17)1%(4)2%(14)2%(11)6%(35)23%(128)6%(34)10%(57)13%(72)12%(66)22%(126) 
 8,11373 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(66)0%(6)1%(13)1%(11)2%(21)9%(117)4%(54)7%(92)11%(153)18%(254)43%(586) 
 7,41356 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(88)1%(12)2%(25)1%(20)2%(32)11%(155)5%(65)8%(102)17%(237)18%(248)27%(372) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.