Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 1054 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31046Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(421)51%(531)8%(81)1%(7)1%(6)7 
 3,51043I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?20%(210)33%(341)29%(307)13%(131)5%(54)9 
 4,0947I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?23%(215)56%(531)19%(177)2%(20)0%(4)7 
 4,21042Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(339)59%(619)7%(78)0%(5)0%(1)7 
 4,21043I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?39%(406)47%(491)12%(126)2%(19)0%(1)4 
 4,21046Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?35%(363)54%(569)10%(102)1%(8)0%(4)4 
 3,91039I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(279)42%(439)25%(262)5%(49)1%(10)6 

 4,17206Total gennemsnit / (antal besvarelser)31%(2233)49%(3521)16%(1133)3%(239)1%(80)44 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.