Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 341 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5 341 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 57%(193)40%(136)2%(7)1%(2)1%(3)0 
 3,4 341 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 15%(52)31%(107)35%(119)13%(46)5%(17)0 
 4,3 304 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 40%(123)50%(153)8%(23)2%(5)0%(0)0 
 4,4 338 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 45%(153)51%(174)3%(10)0%(1)0%(0)0 
 4,5 339 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 57%(193)35%(119)7%(24)1%(3)0%(0)0 
 4,5 338 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 55%(187)40%(134)4%(14)1%(3)0%(0)0 
 4,3 333 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 47%(155)43%(142)10%(33)1%(3)0%(0)0 

 4,3 2334 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 45%(1056)41%(965)10%(230)3%(63)1%(20)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.