Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 172 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 171 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 18%(31)70%(119)12%(21)0%(0)0%(0)1 
 3,4 172 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 15%(25)41%(71)22%(37)16%(28)6%(11)0 
 3,6 169 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 6%(10)47%(79)46%(78)1%(2)0%(0)2 
 4,3 172 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 33%(56)64%(110)3%(5)1%(1)0%(0)0 
 4,0 171 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 16%(28)69%(118)14%(24)1%(1)0%(0)1 
 4,0 171 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 14%(24)72%(123)12%(21)1%(2)1%(1)1 
 3,6 154 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 10%(16)42%(65)45%(69)3%(4)0%(0)2 

 3,8 1180 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 16%(190)58%(685)22%(255)3%(38)1%(12)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.