Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 432 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 431 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 35%(149)58%(250)7%(31)0%(1)0%(0)0 
 3,0 427 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(53)23%(100)32%(135)20%(87)12%(52)0 
 4,0 410 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(95)57%(234)17%(70)2%(7)1%(4)1 
 4,2 422 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 27%(116)64%(270)7%(28)1%(3)1%(5)1 
 4,2 430 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 36%(155)53%(228)10%(42)0%(1)1%(4)1 
 4,2 419 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 29%(120)62%(260)9%(38)0%(1)0%(0)0 
 3,8 426 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 25%(105)41%(176)28%(119)4%(18)2%(8)1 

 4,0 2965 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(793)51%(1518)16%(463)4%(118)2%(73)4 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.