Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 910 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4908Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?46%(420)49%(447)4%(32)0%(1)1%(8)2 
 3,3904I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?15%(139)27%(245)35%(318)15%(140)7%(62)1 
 4,1781I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?24%(189)59%(464)16%(126)0%(2)0%(0)5 
 4,2905Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?28%(254)66%(600)5%(45)0%(3)0%(3)2 
 4,3904I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?44%(399)42%(384)11%(100)2%(21)0%(0)2 
 4,3903Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?36%(323)56%(507)8%(69)0%(4)0%(0)3 
 3,9865I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(232)43%(372)26%(222)4%(36)0%(3)28 

 4,16170Total gennemsnit / (antal besvarelser)32%(1956)49%(3019)15%(912)3%(207)1%(76)43 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.