Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 385 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4384Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?49%(187)45%(174)4%(17)1%(2)1%(4)0 
 3,4383I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?17%(66)30%(114)35%(135)12%(46)6%(22)1 
 4,2350I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?34%(119)54%(188)12%(41)1%(2)0%(0)6 
 4,3383Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?38%(145)60%(228)2%(8)1%(2)0%(0)0 
 4,3383I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?40%(154)47%(180)12%(45)1%(4)0%(0)1 
 4,3383Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?39%(149)53%(204)6%(22)2%(8)0%(0)0 
 4,2374I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?40%(149)46%(172)12%(45)2%(7)0%(1)1 

 4,22640Total gennemsnit / (antal besvarelser)37%(969)48%(1260)12%(313)3%(71)1%(27)9 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.