Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1148 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 1147 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 33%(383)49%(564)15%(167)1%(14)2%(19)0 
 3,2 1144 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(143)31%(352)29%(328)21%(241)7%(80)0 
 3,8 1020 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(185)46%(473)32%(324)2%(23)1%(15)8 
 4,2 1143 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 33%(380)55%(627)12%(134)0%(0)0%(2)0 
 4,0 1132 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 34%(387)37%(423)25%(283)2%(23)1%(16)14 
 4,2 1143 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(433)45%(518)16%(181)1%(10)0%(1)1 
 3,7 1118 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 20%(221)41%(459)28%(315)10%(113)1%(10)2 

 3,9 7847 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(2132)44%(3416)22%(1732)5%(424)2%(143)25 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.