Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 1003 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3997Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(397)50%(503)8%(77)1%(8)1%(12)3 
 3,4996I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?18%(184)31%(304)31%(309)13%(134)7%(65)4 
 4,1905I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?29%(260)51%(461)18%(159)3%(23)0%(2)5 
 4,2997Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?29%(288)64%(643)6%(62)0%(1)0%(3)0 
 4,31001I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?38%(380)53%(527)8%(79)1%(14)0%(1)0 
 4,2990Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?34%(334)59%(580)6%(58)1%(14)0%(4)4 
 3,9953I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?28%(266)45%(427)20%(192)7%(63)1%(5)27 

 4,16839Total gennemsnit / (antal besvarelser)31%(2109)50%(3445)14%(936)4%(257)1%(92)43 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.