Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 63 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,462Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?48%(30)47%(29)3%(2)0%(0)2%(1)1 
 3,160I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?17%(10)12%(7)45%(27)22%(13)5%(3)1 
 4,062I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?26%(16)48%(30)21%(13)5%(3)0%(0)0 
 4,263Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?25%(16)67%(42)6%(4)2%(1)0%(0)0 
 4,563I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?59%(37)35%(22)6%(4)0%(0)0%(0)0 
 4,363Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?37%(23)59%(37)5%(3)0%(0)0%(0)0 
 3,963I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?16%(10)57%(36)24%(15)3%(2)0%(0)0 

 4,1436Total gennemsnit / (antal besvarelser)33%(142)47%(203)16%(68)4%(19)1%(4)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.