Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2185 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,22177Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?33%(720)56%(1222)9%(195)1%(28)1%(12)7 
 3,22165I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(255)29%(633)35%(752)18%(379)7%(146)14 
 3,91941I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?21%(408)56%(1087)20%(380)3%(62)0%(4)15 
 4,22164Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?26%(570)65%(1412)8%(165)0%(3)1%(14)15 
 4,22164I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?35%(747)49%(1070)14%(298)2%(44)0%(5)10 
 4,12161Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(616)60%(1295)9%(200)2%(42)0%(8)8 
 3,92117I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?22%(462)48%(1010)26%(558)4%(76)1%(11)24 

 4,014889Total gennemsnit / (antal besvarelser)25%(3778)52%(7729)17%(2548)4%(634)1%(200)93 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.