Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1208 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1208 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 40%(485)52%(626)7%(85)1%(7)0%(5)0 
 2,9 1207 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(56)22%(268)43%(522)19%(235)10%(126)1 
 4,0 1080 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(245)56%(607)19%(207)2%(19)0%(2)2 
 4,2 1201 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 28%(335)66%(789)6%(75)0%(1)0%(1)0 
 4,2 1196 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 37%(438)51%(606)12%(147)0%(5)0%(0)7 
 4,2 1197 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 37%(437)53%(635)9%(113)1%(11)0%(1)2 
 3,9 1125 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 26%(297)44%(497)23%(263)5%(61)1%(7)37 

 4,0 8214 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(2293)49%(4028)17%(1412)4%(339)2%(142)49 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.