Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 313 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2313Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?32%(99)61%(190)6%(19)2%(5)0%(0)0 
 3,3312I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(36)32%(99)38%(118)13%(41)6%(18)1 
 3,9284I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(57)55%(157)23%(64)2%(5)0%(1)3 
 4,2309Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?25%(78)70%(215)5%(16)0%(0)0%(0)1 
 4,2308I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(93)59%(183)9%(27)1%(4)0%(1)2 
 4,1310Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?23%(71)68%(212)6%(20)2%(6)0%(1)1 
 3,5301I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?13%(38)41%(122)29%(88)15%(46)2%(7)7 

 3,92137Total gennemsnit / (antal besvarelser)22%(472)55%(1178)16%(352)5%(107)1%(28)15 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.