Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 3059 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 3052 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 34%(1042)53%(1631)9%(272)2%(57)2%(50)3 
 2,9 2990 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 4%(121)20%(597)44%(1310)26%(790)6%(172)10 
 3,8 2759 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 15%(415)55%(1515)27%(748)2%(55)1%(26)20 
 4,2 3019 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 30%(920)63%(1887)6%(193)1%(17)0%(2)0 
 3,9 3015 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 22%(651)55%(1647)21%(636)2%(62)1%(19)12 
 4,0 3004 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 25%(745)59%(1771)12%(349)3%(97)1%(42)4 
 3,9 2931 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 25%(722)45%(1322)25%(729)5%(145)0%(13)22 

 3,9 20770 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 22%(4616)50%(10370)20%(4237)6%(1223)2%(324)71 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.