Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 4668 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 4631 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 43%(1977)49%(2274)7%(319)0%(23)1%(38)2 
 3,0 4645 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(310)24%(1131)40%(1836)20%(924)10%(444)3 
 3,9 4215 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(972)51%(2160)23%(968)2%(83)1%(32)15 
 4,3 4647 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(1630)57%(2667)7%(329)0%(1)0%(20)2 
 4,2 4585 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 37%(1716)45%(2054)16%(754)1%(45)0%(16)28 
 4,3 4615 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 39%(1804)51%(2346)9%(435)1%(28)0%(2)8 
 3,9 4477 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(1283)40%(1786)26%(1154)5%(223)1%(31)44 

 4,0 31815 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(9692)45%(14418)18%(5795)4%(1327)2%(583)102 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.